Ne, zamenjali smo samo dizajn, da lahko lepila lažje ločite med seboj. Receptura je ostala ista.